Wednesday, October 05, 2005

HIERARKI ORGANISASI DATA

Data disimpan pada storan sekunder berasaskan hierarki.Hierarki organisasi data terbahagi kepada enam paras iaitu:
-->BIT:diwakili oleh 0 dan 1 yang dikendalikan oleh perkakasan
-->AKSARA/BAIT:1 bait dibentuk oleh 8 bit.Aksara dibentuk oleh satu kumpulan bit dan tidak semestinya terdiri daripada 8 bit- bergantung kepada jenis sistem pengekodan seperti ASCII
-->MEDAN:adalah satu unit data terdiri daripada satu atau lebih aksara.
-->REKOD:koleksi beberapa medan yang berkaitan.
-->FAIL:koleksi beberapa rekod berkaitan.contohnya fail peribadi pelajar akan terdiri daripada beberapa rekod peribadi pelajar

0 Comments:

Post a Comment

<< Home