Wednesday, October 19, 2005

Teknik Sistem PQRST

Sistem PQRST adalah suatu cara yang diperkenalkan oleh EL Thomas dan Ha Rabinson dalam buku mereka yang bertajuk "Improving Reading In Every Class". Berikut adalah lima item yang menjadi tunjang sistem ini.

(a) Preview ( mengimbas Tajuk-tajuk Penting )
Dalam item ini pelajar disarankan agar melihat tajuk utama dalam sesuatu bab dan seterusnya melihat tajuk-tajuk kecil yang menjadi rangka dalam menggambarkan maklumat atau isi penting dalam keseluruhan bab.

(b) Question ( Menyoal )
Daripada rangka ini, bina soalan yang boleh membantu anda mencari isi penting. Dengan cara ini anda boleh mengingati sesuatu dengan lebih jelas.

(c) Read ( Membaca )
Membaca sesuatu tajuk akan menjadi lebih bermakna kerana setiap ayat menjawab soalan anda sendiri dari rangka topik.

(d) Self-Recitation ( Menyebut Satu Persatu )
Apabila anda sudah membaca, anda perlu mencatat atau melakar sesuatu gambarajah berkaitan dengan apa yang difahami. Kemudian baca isi penting itu semula tanpa melihat nota yang telah anda catatkan.

(e) Test ( Ujian )
Untuk memastikan anda sudah memahami dan mengingati fakta sebaiknya, anda perlu membuat penilaian kendiri. Dua cara boleh dilaksanakan iaitu melaksanakan ujian-ujian tahun lepas tanpa melihat rujukan dan menggunakan teknik soal jawab dengan bantuan rakan.

Disediakan Oleh:
Wong How Ling

Tuesday, October 18, 2005

Lagu IT

IT agenda baru negara
Malaysia melangkah ke Cyberjaya
Teknologi Hebat
Penyebar Maklumat
Mencipta satu bangsa berjaya

IT budaya hidup kita
Kekayaan baru dunia
Cintai, pada IT
Sejahteralah diri

Kenal IT
Suka IT
Pelajari, setiap hari
IT terkini

Oh IT
Guna IT
Tingkatkan, ilmu IT
Malaysia bestari

Terima IT
Pelajar IT
Sayang IT

Guna IT

Disediakan oleh:
Wong How Ling
A108917